top of page
Поиск
  • Фото автораelenaburan

Avantura sa Lego nosačem aviona

Сербский для детей


Jednom je bio dečak po imenu Stefan koji je najviše na svetu voleo da se igra sa svojim Lego kompletom. Stefan je odlučio da izgradi veliki nosač aviona. Satima je sedeo u svojoj sobi, pažljivo birajući svaki komadić. „Ovo će biti najbolji nosač aviona ikada!“ mislio je dok je slagao delove.


Konačno, posle mnogo truda, nosač aviona bio je gotov. Stefan se smeje gledajući svoje delo. Ali, dok je dodavao poslednje delove, nešto se desilo. Stefan slučajno udari u sto na kojem je stajao model, i nosač aviona počne da se trese.


"Ne!" vikne Stefan, ali bilo je kasno. Nosač aviona počinje da pada i sa velikim treskom se ruši na pod. Delovi su se rasuli svuda oko njega.


Stefan je na trenutak sedeo zapanjen, gledajući razbacane delove. Ali nije dopustio da ga to obeshrabri. „Hajde da to popravimo,“ rekao je sam sebi, uspravljajući se. Počeo je ponovo da skuplja delove. „Svaki nosač aviona ponekad padne, ali važno je da se izgradi još jednom,“ govorio je sebi dok je slagao delove nazad na svoje mesto.


Vreme je prolazilo, a Stefan je bio sve više zauzet obnovom svog modela. Delove koje je teško naći uspeo je brzo da pronađe i uspravi. Ubrzo, Lego nosač aviona ponovo je bio sastavljen, čak i bolji nego pre.


Stefan se raduje gledajući svoj nosač aviona koji sada stoji čvrsto i ponosno na stolu. Njegovo lice bilo je puno osmeha. "Uradio sam to!" uzviknuo je. Smejao se, srećan i zadovoljan jer je uspeo da prevaziđe prepreku i popravi svoj model.


Od tog dana, Stefan je nastavio da gradi razne Lego modele, uvek se sećajući lekcije koju je naučio sa nosačem aviona: čak i kada stvari padnu, uvek ih možeš izgraditi i uspraviti, i iz svega možeš izvući nešto dobro.


I tako, Stefan je srećno nastavio svoje Lego avanture, znajući da sve što treba da uradi kad nešto krene naopako je da popravi, izgradi i smeje se!

Nosač aviona od Lego kockicaStefan vol__ da izgrad__,

svoj nosač aviona jaki.

Lego kocke u rukama,

stvar__ čuda, prav__ sama.Sastav__, usprav__, neka svi vid__,

Stefan pravi flotu, što nekada nije.

Nosač aviona, ponosno stoj__,

u sobi gde igra, mali kapetan brodi.Ali eto, desilo se,

nosač aviona odjednom pad__!

Stefan gled__, ne veruj__,

ali ne odustaj__, ne, ne!Sastavi, uspravi, neka svi vid__,

Stefan prav__ flotu, što nekada nij__.

Nosač aviona, ponosno stoj__,

u sobi gde igr__, mali kapetan brodi.Brzo skup__, poprav__,

svoj nosač aviona sad prav__.

Smej__ se, raduj__,

jer Stefan sve mož__, evo gde!Sastavi, uspravi, neka svi vide,

Stefan pravi flotu, što nekada nije.

Nosač aviona, ponosno stoji,

u sobi gde igr__, mali kapetan brodi.Sad se igr__, misl__ brzo,

svoj nosač aviona, vol__ najviše.

Uvek zn__ da kad nešto kren__ naopako,

popraviće, izgradiće ponovo!Sastavi, uspravi, neka svi vide,

Stefan pravi flotu, što nekada nije.

Nosač aviona, ponosno stoji,

u sobi gde igra, mali kapetan brodi.


Stefan uvek srećan je,

jer zna - Lego kocke, to je sve!

Sastavi, izgradi, svet se smej__,

sve je moguće, kada se kreće!

Comments


bottom of page